2022 Winner
Communication Design

Hanbooks 17

Hanbooks 17

Category—Books

2022 Winner
Communication Design

Hanbooks 17

Studio

Nanjing Han Qing Tang Design / Nanjing

Designer(s)

Nanjing Han Qing Tang Design / Nanjing

Client

Phoenix Fine Arts Publishing

Additional CreditsDESIGNER
Qing Zhao
Tao Zhu
Jin Huang