2022 Winner
Typeface Design

Hanyi Yihexianjing

Hanyi Yihexianjing

Category—Typeface Design

2022 Winner
Typeface Design

Hanyi Yihexianjing

Studio

Hanyi fonts / Beijing

Designer(s)

Yu Liu, xiaoyu liu

Client

Hanyi fonts

Additional Credits

TYPE FOUNDRY
Hanyi fonts / Beijing

DESIGNER
Yu Liu
xiaoyu liu